Psychodiagnostiek

Portlettitel

pdf
behandeling+200+x+200.png

In de meeste gevallen bestaat een onderzoek uit een gesprek, het afnemen van vragenlijsten, het uitvoeren van praktische testen, schrijf- of vertelopdrachten en/of een of meerdere interviews. Dit neemt over het algemeen twee of drie dagdelen in beslag. De eigen inbreng en het actief meedenken over de antwoorden is van groot belang voor de resultaten van het onderzoek.

Ook kan het in het belang van het onderzoek nodig zijn dat een naaste uit de huidige omgeving of van vroeger een keer mee komt om aanvullende informatie te verschaffen.

De resultaten van het onderzoek worden met jou en de patiënt besproken en verwerkt in een verslag.
De totale duur van het onderzoek van begin tot eind neemt gemiddeld 4 tot 6 weken in beslag.

Wanneer aanvragen?

Psychodiagnostisch onderzoek kan in principe aangevraagd worden op elk beslismoment:

 • in de indicatiefase bij onduidelijkheid over de diagnose of de behandelmogelijkheden
 • bij patiënten met lang bestaande problematiek
 • wanneer eerdere behandelingen weinig effect hebben gehad
 • wanneer veel verschillende diagnoses gesteld zijn
 • bij stagnerende behandelingen
 • als second opinion

Wie kan aanvragen?

 • huisartsen, POH-GGZ, medisch specialisten
 • eerstelijnspraktijken en BasisGGZ-instellingen
 • vrijgevestigde therapeuten
 • tweedelijns zorginstellingen
 • indien van toepassing, de PsyQ  behandelaar

Wat kun je als verwijzer/behandelaar aanvragen?

 • onderzoek persoonlijkheidsstoornis volgens de DSM- 5 Persoonlijkheidsstructuur (bv sterkte/zwakte analyse, ik-sterkte, kwetsbaarheid, impulsiviteit, emotieregulatie)
 • complex of differentiaal diagnostische onderzoek DSM-5
 • differentiaal diagnostisch onderzoek bij persoonlijkheid/autisme/ADHD
 • neuropsychologisch onderzoek (onderzoek naar cognitieve functies zoals aandacht, concentratie, geheugen)
 • intelligentieonderzoek
 • onderzoek autisme spectrum stoornis
 • behandeladvies