Second opinion

Gespecialiseerd advies

pdf
illustratie+groep+of+personen.png

PsyQ heeft jarenlange ervaring op het gebied van diagnostiek en behandeling van patiënten met een psychische stoornis. Wij hebben gemerkt dat bij veel patiënten en behandelaars de behoefte bestaat aan een gespecialiseerd advies, ook als zij elders in behandeling zijn. Daarom bieden wij de mogelijkheid van een second opinion.

Voor wie?

De second opinion is bedoeld voor volwassenen bij wie een primaire diagnose gesteld is op het gebied van een van de 10 specialismen van PsyQ, te weten:

Als er onduidelijkheid bestaat over de (differentiaal) diagnostiek en/of behandeling kan een second opinion aangevraagd worden.

Verwijzers en andere professionals kunnen ook de TOPGGz afdelingen van PsyQ (programma Angststoornissen, programma ADHD bij volwassenen en Ouderen, Depressie ambulant, team therapieresistente depressie) PsyQ benaderen voor consultatie en second opinion.

Vraag online een second opinion aan.

Wie kan de aanvraag doen?

Huisartsen, psychologen en psychiaters kunnen verwijzen, andere disciplines in de GGZ kunnen verwijzen in overleg met een psychiater.

Mee te sturen informatie:

  • getekende toestemmingsverklaring van de patiënt
  • overzicht behandelgeschiedenis
  • correspondentie eerdere opnames en behandeling
  • informatie co-morbiditeit (inclusief middelenmisbruik) en lichamelijke aandoeningen
  • huidige medicatie en, indien relevant, (respons op) medicatie in voorgeschiedenis.

Het is belangrijk dat je alle gevraagde informatie meestuurt. Incomplete aanvragen kunnen niet in behandeling worden genomen.