Nieuws Nieuws

02 december 2016

ADHD werd lang gezien als een stoornis bij kinderen en jongeren. We weten dat bij een groot gedeelte van de kinderen de ADHD in de volwassenheid blijft bestaan. Er zijn ook aanwijzingen voor een late onset variant en ook zien we steeds meer ouderen met ADHD. Deze nieuwe doelgroepen vragen om een nieuwe aanpak.

Nooit te jong en oud voor ADHD?

Tijdens dit avondcongres wordt u middels plenaire voordrachten en interactieve workshops bijgepraat door deskundigen op dit terrein.

  • donderdag 26 januari 2017 van 16.00-21.00 uur
  • Plaats: Supernova, Jaarbeurs, Utrecht
  • Tijd en zaal: open vanaf 15.30 uur, voordrachten van 16.00 - 20.15 uur

Entree

  • € 150 voor leden van de Stichting ADHD Netwerk.
  • € 165 voor niet-leden betalen (en zijn daarmee ook meteen voor een jaar lid van de Stichting ADHD Netwerk)

Programma

'ADHD van 0-100 jaar' - Nieuwe ontwikkelingen gedurende de levensloop.

Aanmelding
U kunt zich inschrijven via het inschrijfformulier meetings/congressen.

Accreditatie is aangevraagd bij NVVP, NVK, NIP, FGZPt, K&J/OG, VSR en V&VN.

Voor verdere informatie zie www.adhdnetwerk.nl.