Nieuws Nieuws

12 oktober 2017

Op 1 december vindt in Lunteren het congres ‘Trauma en persoonlijkheidsproblematiek’plaats. Dit congres gaat in op de behandeling van trauma in relatie tot persoonlijkheidsproblemen. Uitgangspunt daarbij is dat (ernstige) traumatische gebeurtenissen impact hebben op de ontwikkeling en coping strategieën van patiënten.

Traumatische ervaringen die tijdens de jeugdjaren zijn opgedaan - zoals affectieve verwaarlozing, mishandeling, seksueel misbruik, verlating of anderszins -  kunnen goed worden behandeld.  

 

Medewerkers PsyQ

Op het congres delen ook drie medewerkers van PsyQ hun kennis en expertise op dit gebied.

  • Arnoud Arntz  werkt bij PsyQ als klinisch psycholoog waar hij vooral patiënten met persoonlijkheidsstoornissen behandelt.
  • Annemieke Driessen is klinisch psycholoog – psychotherapeut en supervisor bij het specialisme psychotrauma van PsyQ.
  • Maartje Schoorl werkt als klinisch psycholoog en onderzoekscoördinator bij het specialisme psychotrauma van PsyQ.

Doelgroep

Het congres is bestemd voor (GZ-) psychologen, psychotherapeuten, psychiaters (i.o.), praktijkondersteuners GGZ en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

  • FGzPT (gz-psychologen)
  • NIP eerstelijns
  • NIP K&J
  • POH GGZ
  • NVvP
  • VGCT
  • Vereniging EMDR Nederland