Nieuws Nieuws

07 november 2016

De VNVA (De Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen ) heeft Sandra Kooij, psychiater en onderzoeker bij PsyQ in Den Haag, toegevoegd aan de lijst van rolmodellen voor vrouwelijke artsen in Nederland.

De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen.