Nieuws Nieuws

06 december 2016

Eten is nodig om in leven te blijven. We eten ook voor de gezelligheid, om iets te vieren of om onszelf te troosten. Iedereen kent wel momenten dat je door spanning minder eet of juist veel gaat eten. Tegenwoordig is het hip om zo gezond mogelijk te leven en we delen dat dan ook graag met de rest van de wereld. Op sociale media word je overstelpt met mensen die alleen bergen sla, superfoods eten of de laatste rage van een nieuw dieet volgen. Die periodes gaan bij de meeste mensen weer over. Maar als dat niet zo is, heb je dan een eetstoornis?

Wat is een eetstoornis?

Al op jonge leeftijd worden kinderen geconfronteerd met gezond eten. Al op de basisschool krijgen ze les over gezond eten en sporten. Deze aandacht voor goede voeding is belangrijk, want helaas zijn er ook kinderen met overgewicht. Maar sommige kinderen raken helemaal geobsedeerd door alleen maar gezond eten en gaan zich nooit eens te buiten aan een zak snoep of chips. Ook leggen ouders tegenwoordig veel nadruk op gezond eten en dat kan juist averechts werken. Verantwoord omgaan met eten kan dan omslaan in iets dwangmatigs als een eetstoornis.

Soorten eetstoornissen

Er zijn in Nederland verschillende soorten eetstoornissen bekend. Er kan sprake zijn van anorexia nervosa als iemand doorschiet met lijnen en het hele leven door niet-eten beheerst wordt. Boulimia nervosa kenmerkt zich door eetbuien en braken; iemand met orthorexia nervosa is juist 24 uur per dag bezig met gezonde voeding en een eetbuistoornis, ook wel Binge Eating Disorder (BED) genoemd, kenmerkt zich door eetbuien waarbij in een korte periode heel veel wordt gegeten. Daarnaast kennen we ook nog de eetstoornis Niet Anderszins Omschreven (NAO), wanneer er symptomen zijn van de eerder genoemde soorten eetstoornissen maar deze symptomen niet helemaal vallen onder de criteria van andere eetstoornissen.

Opbouw van een eetstoornis

Als er signalen zijn die wijzen op een eetstoornis is het belangrijk om er vroeg bij te zijn. Een eetstoornis bouwt zich vaak in de loop van de jaren op. Signalen kunnen zijn steeds banger worden om dik te worden, steeds meer bezig zijn met afvallen, lijnen afwisselen met eetbuien of het gewicht proberen te beheersen door veel te bewegen, over te geven of laxeerpillen te gebruiken.

We weten ook dat de tijd tussen het ontstaan van de eerste symptomen tot behandeling een bepalende factor is, hoe minder tijd daar tussen zit, hoe groter de kans dat iemand geneest van een eetstoornis. Hoe jonger, hoe groter de kans om helemaal te herstellen van een eetprobleem.

Oorzaken eetstoornissen

Er zijn veel verschillende factoren die een rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van een eetstoornis. Hierbij kan gedacht worden aan aanleg, nare ervaringen, een pestverleden of de normen en waarden die iemand vanuit huis heeft meegekregen. Ook een laag zelfbeeld wordt geassocieerd met het ontstaan en verloop van een eetstoornis. Hoe negatiever iemand over zichzelf denkt, hoe ernstiger een eetproblematiek zich kan ontwikkelen en in stand kan worden gehouden. Daarbij heeft onderzoek aangetoond dat jongeren kwetsbaar zijn voor het effect van mediagebruik op hun zelfbeeld. Eetstoornissen komen niet alleen voor bij jonge vrouwen. Maar ook veel vaker dan men denkt bij jongens en mannen, oudere vrouwen en bij mensen uit niet-westerse culturen.

Behandeling eetstoornis

De behandeling van een eetstoornis richt zich op de factoren die de eetstoornis in stand houden. Er wordt onderzocht welke factoren bijdragen aan verstoringen in het eetgedrag. De behandeling staat grotendeels in het teken van het aanpakken van deze elementen. Een voorbeeld hiervan is de grote mate waarin het lichaam en het gewicht het zelfbeeld bepalen.

Door een lichamelijke én psychiatrische aanpak kunnen mensen met een eetstoornis sneller en beter het eetgedrag onder controle krijgen. Het betrekken van belangrijke personen in de omgeving zijn een essentieel onderdeel van de behandeling. Belangrijk is dat deze personen weten wat zij kunnen betekenen om iemand te helpen op weg naar herstel en dat zij zich bewust zijn van de mechanismen die meespelen bij een eetstoornis.

Jongeren met een eetstoornis

PsyQ biedt behandeling voor eetstoornissen (vanaf 16 jaar) op meerdere vestigingen en heeft daarnaast 4 expertise centra: Groningen, Beverwijk, Den Haag en Rotterdam.

Samen met Lucertis, kinder- en jeugdpsychiatrie, bieden we in Beverwijk, Den Haag en Rotterdam een intensieve behandeling voor jongeren  vanaf 12 jaar. In het expertise centrum in Groningen bieden we vanaf 17 jaar intensieve behandeling.

Onze behandelaars zijn gespecialiseerd in de behandeling van eetstoornissen en zijn deskundig op de onderliggende problematiek. Een eetstoornis is vaak een symptoom van andere klachten en aandoeningen. In samenwerking met ervaringsdeskundige Patricia Bos heeft PsyQ een signalenkaart ontwikkeld. Deze kaart kan helpen om eetproblematiek te herkennen. Naast haar werkzaamheden voor PsyQ is Bos de oprichter van Buro PUUR. Zij heeft de overtuiging dat jonge mensen met een beginnende eetstoornis veel eerder geholpen kunnen worden. Daardoor kan veel leed worden bespaard. Haar levensmissie is 'kinderen in nood zichtbaar maken en hulp aanreiken'.

Zelftest eetstoornissen

Bent u bang dat u een eetstoornis hebt of kent u iemand die mogelijk een eetstoornis heeft? Doe dan de zelftest.