PsyQ actueel

Nieuws

13 december 2017

topggz.png
De PsyQ afdeling Depressie Ambulant in Den Haag mag, na hervisitatie, voor nog eens 4 jaar het TOPGGz keurmerk dragen.

Deze topklinische afdeling richt zich op volwassenen en ouderen met complexe problemen op het gebied van depressie die onvoldoende herstellen en soms ook stagneren in hun herstel in de reguliere ggz. Ook patiënten die naar verwachting weinig baat zullen hebben van een depressie behandeling in de specialistische ggz kunnen doorverwezen worden naar deze afdeling.
De meeste patiënten kunnen goed behandeld worden in de ggz, maar voor een kleine groep (zo’n 5%) is specialistischer zorg nodig. Deze groep is vaak al lang onder behandeling en krijgt zorg die voor hen niet toereikend zorg is en dus onvoldoende effect sorteert. Dit draagt niet bij aan hun herstel.   

Afdelingen met een TOPGGz Keurmerk, zoals PsyQ afdeling Depressie Ambulant, bieden de patiënt zeer specialistische diagnostiek en behandeling. De afdeling doet wetenschappelijk onderzoek en past de resultaten direct toe in de behandeling. Hierdoor zijn patiënten van TOPGGZ afdelingen verzekerd van state of the art behandelingen op basis van de recente inzichten. Deze afdelingen delen deze kennis en zorgen daarmee voor innovatie van de behandeling. Collega behandelaars uit het hele land kunnen ook te rade gaan bij een TOPGGz afdeling voor consultatie of een second opinion.

Binnen Parnassia Groep hebben naast PsyQ afdeling Depressie Ambulant, ook de afdelingen ADHD bij volwassenen (PsyQ), Angststoornissen (PsyQ) en Centrum Dubbele Problematiek (Palier) het TOPGGz keurmerk.

Het certificaat wordt uitgereikt de officiële keurmerkuitreiking op 27 juni 2018.