Intensieve behandeling

pdf

Intensieve behandeling

Wanneer een reguliere behandeling niet voldoende is, omdat de problemen te complex zijn, kunnen patiënten een intensieve behandeling volgen.

Wanneer intensief

Veel patiënten hebben baat bij een individuele behandeling, maar soms is dat onvoldoende. Behandeling in het expertisecentrum wordt aangeboden wanneer:

  • in het afgelopen jaar behandeling voor eetstoornis heeft plaatsgevonden en er sprake is van terugval
  • reguliere behandeling stagneert
  • er sprake is van bijkomende (ernstige psychiatrische) problemen, zoals persoonlijkheidsproblematiek, angst of traumatische klachten
  • ernstige bijkomende lichamelijke klachten
  • complexe as IV problematiek door zeer gebrekkig steunsysteem en geen daginvulling

Behandeling

Een multidisciplinair team van experts op het gebied van eetproblemen bekijkt  samen met de patiënt naar de samenhang van de problemen. Zo is er een nauwe samenwerking met diëtisten, (huis)artsen en ziekenhuizen.

Partners, ouders en/of kinderen worden zoveel mogelijk bij de behandeling betrokken. Bij jongeren worden altijd de ouders betrokken.