Kliniek voor eetstoornissen

pdf

Wanneer een reguliere behandeling niet voldoende is, omdat de problemen te complex zijn, kunnen patiënten in het expertisecentrum voor eetstoornissen een intensieve behandeling volgen.

Patiënten (vanaf 17/18 jaar) met ernstige anorexia of ernstige boulimia kunnen bij PsyQ Groningen worden opgenomen in de Kliniek voor Eetstoornissen. Patiënten kunnen in de kliniek terecht als tijdens een poliklinische of deeltijd behandeling het niet (meer) lukt om een gezond eetpatroon voor elkaar te krijgen. Ook kunnen patiënten worden opgenomen die al lang leven met een van deze eetstoornissen en een korte, intensieve opname nodig hebben (maximaal zes weken) om hun medische conditie te verbeteren.

Behandeling

In de kliniek werken we met verschillende behandelvormen, waarbij cognitieve gedragstherapie leidend is. We helpen patiënten op een gezonde manier met eten om te gaan en anders te gaan denken over gewicht en uiterlijk, waardoor zij minder bang worden voor eten. In de kliniek besteden we aandacht aan de problemen die mogelijk ten grondslag liggen aan de eetstoornis en die meer naar voren komen als iemand weer gezonder leert te eten.

We gaan aan de slag met :

 • normaliseren van het eetpatroon en gewicht
 • realistisch leren denken over gewicht en lichaamsvorm
 • stoppen met eetbuien, braken of laxeren
 • aanleren van een gezond bewegingspatroon
 • doorbreken van isolement en het geheimhouden van de eetstoornis door steun te zoeken in iemands eigen omgeving
 • verbeteren van negatief lichaamsbeeld en zelfbeeld en het verminderen van perfectionisme
 • herstellen en verbeteren van sociale contacten en/of vaardigheden.

Duur van de opname

Patiënten zijn vijf dagen per week, 24 uur per dag, opgenomen en het weekend thuis. De behandeling gaat ook in het weekend overigens door, met online behandelen en/of contact met een van de sociotherapeuten. We zoeken met patiënt en de mensen er omheen naar de behandeling die het best bij iemand past. De kliniek biedt een behandeling van 6 weken tot maximaal 6 maanden. Zo kort als het kan en zo lang als nodig. De opname is meestal een deel van de behandeling. Vaak is het zo dat patiënten al eerder zijn behandeld voor een eetstoornis.

Na de opname is meestal een vorm van vervolgbehandeling nodig. Meestal is dat poliklinisch, soms in deeltijd. Per persoon kijken we wat een goed vervolg is, passend bij de situatie en problemen.

Onze kliniek is gelegen vlak bij het hoofdstation van Groningen, dus makkelijk te bereiken. Het programma bestaat uit verschillende onderdelen. Er is een behandelgroep van maximaal 10 mensen. Daarnaast zijn er zo nodig individuele gesprekken mogelijk. Wekelijks heeft elke patiënt een gesprek met zijn of haar  coach.

Daarnaast zijn er zonodig gesprekken met de psychiater, de psychotherapeut, psychomotorische therapeut en/of systeemtherapeut. Tevens zijn er een huisarts en een diëtiste verbonden aan de kliniek. De groep begint met een dagopening en eindigt met een dagsluiting. De maaltijden en het nemen van tussendoortjes zijn gezamenlijk onder begeleiding van een van de sociotherapeuten. Patiënten koken om beurten met elkaar de warme maaltijd.

Groepsbehandeling

Er zijn verschillende groepen:

 • in de eetdagboekbespreking komt aan de orde wat er goed en niet goed gaat rondom het eten, bewegen en alles wat daarmee samenhangt. In het weekend kan dat online doorgaan met het invullen van een eetdagboek
 • bij psychomotorische therapie (PMT) wordt gewerkt aan een positiever lichaamsbeeld door onder meer video- en spiegelconfrontatie. In individuele contacten hebben we aandacht voor een gezond bewegingsprogramma. Tevens komen bij PMT agressie en ontspanning aan de orde
 • in de weekendbespreking bespreken we de ervaringen van het afgelopen weekend, hoe het beter kan in het komende weekend en hoe iemands valkuilen te voorkomen
 • in de groepspsychotherapie staan de cognities en het gedrag die onderhoudend zijn voor de eetstoornis en gedachten over het uiterlijk centraal. Hier komen ook de achterliggende problemen die een rol spelen in de eetstoornis aan bod
 • in het onderdeel interactie wordt duidelijk op welke manier jouw eetstoornis invloed heeft op relaties met anderen
 • er is ook een groepsonderdeel met een ervaringsdeskundige op het gebied van eetstoornissen.

Bij opname is er een bijeenkomst met patiënt en naasten met de relatie- en gezinstherapeut om te bespreken hoe de ondersteuning in de weekenden het best geregeld kan worden.

Meer informatie

Wie overweegt om zich in onze kliniek te laten opnemen, kan eerste een keer komen voor een kennismaking. Een afspraak kan gepland worden via nummer 050 - 520 70 71. Dit is ook het nummer voor andere vragen.

Merwedestraat 54
9725 KE Groningen
050 520 70 71

Ervaringen

De ervaring van onze patiënten in de kliniek is tweeledig. Uiteraard is het spannend en vraagt het om veel inzet. Hier staat tegenover dat veel mensen het erg prettig vinden om erkenning te vinden voor de problemen en herkenning te vinden bij lotgenoten. Gelukkig is er ook onderling plezier in moeilijke tijden tijdens de opname. Om meer inzicht te geven in de wereld van eetstoornissen is er in opdracht van PsyQ Groningen een film over de vier verschillende eetstoornissen, anorexia, boulimia, eetbuistoornis en eetstoornis NAO en gemaakt.