Expertisecentrum PsyQ Amsterdam

pdf

PsyQ Amsterdam wil graag een expertisecentrum zijn voor persoonlijkheidsstoornissen. Er wordt specialistische diagnostiek verricht en er worden specialistische behandelingen geboden. Er vindt veel, klinisch relevant, wetenschappelijk onderzoek plaats, in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam). Uitkomsten hiervan worden vertaald naar innovatie van behandelingen. Verder is er de mogelijkheid tot consultatie voor collega’s binnen en buiten PsyQ/Parnassia Groep.

Op termijn hopen we een (consultatieve) regiofunctie te kunnen bieden voor behandelingen van andere vestigingen binnen Parnassia Groep.