ADHD bij volwassenen

PsyQ Kenniscentrum ADHD bij volwassenen is opgericht in 2002 en nauw verbonden met de afdeling ADHD bij volwassenen van PsyQ in Den Haag, waar de patiëntenzorg plaatsvindt. Deze afdelingen samen hebben sinds 2008 de TopGGZ status, wat staat voor top-specialistische zorg, onderzoek, en innovatie op het gebied van ADHD bij volwassenen

adhd+mono.png

Over Kenniscentrum ADHD bij volwassenen

Over Kenniscentrum ADHD bij volwassenen

pdf

Er is een aantal vaste onderzoekers en ondersteunende medewerkers verbonden aan het Kenniscentrum. Daarnaast participeren medewerkers van de afdeling ADHD bij volwassenen zoals artsen en psychologen, in het Kenniscentrum bij het geven van cursussen en in onderzoek.

Contact: Inge van Kasteren (secretaresse), Carel Reinierszkade 197, 2593 HR Den Haag, 088-3573900, i.vankasteren@psyq.nl

Doelstellingen

  1. kennis te ontwikkelen door wetenschappelijk onderzoek
  2. kennis te verspreiden door voorlichting, folders, publicaties, websites, e-nieuwsbrieven voor patiënten en professionals, nascholingscursussen en (inter)nationale symposia
  3. kennis te implementeren door training van professionals in de ggz in binnen- en buitenland

Activiteiten

Wetenschappelijk onderzoek

Het vergroten van de kennis op het gebied van ADHD bij volwassenen is een belangrijk doel van het Kenniscentrum. Zie voor de activiteiten op dit gebied het overzicht van lopend onderzoek en publicaties.

Ontwikkelen van behandelbeleid en diagnostische instrumenten 

Het Kenniscentrum ontwikkelt nieuw behandelbeleid en diagnostische instrumenten, zoals het Diagnostisch Interview voor ADHD bij volwassenen (DIVA 2.0). De DIVA 2.0 is in een toenemend aantal talen gratis online beschikbaar via www.divacenter.eu, en er is nu ook een DIVA 2.0 App

Implementeren resultaten uit wetenschappelijk onderzoek

Het Kenniscentrum implementeert de resultaten uit haar wetenschappelijk onderzoek in nieuwe behandelprotocollen voor de dagelijkse praktijk. Nieuwe kennis wordt jaarlijks overgebracht op de ADHD-dag aan alle medewerkers van PsyQ in Nederland die ADHD bij volwassenen behandelen, en op symposia en cursussen in binnen- en buitenland.

Cursussen

Het Kenniscentrum verzorgt veel verschillende cursussen voor professionals in de ggz en huisartsen over diagnostiek en behandeling van ADHD bij volwassenen. Bekijk hier ons cursusaanbod.

E- nieuwsbrief

Enkele keren per jaar verstuurt het Kenniscentrum een gratis e-nieuwsbrief.  De nieuwsbrieven zijn bedoeld voor ervaringsdeskundigen en professionals in de ggz. Onderwerpen die in de e-nieuwsbrieven aan de orde komen zijn: nieuwe informatie uit wetenschappelijk onderzoek ontwikkelingen op het gebied van de zorg voor ADHD op volwassen leeftijd in Nederland, nieuwe medicatie, congressen, boekbesprekingen, websites en publicaties.

Second Opinions

Behandelaars in de ggz kunnen bij PsyQ een second opinion aanvragen ten behoeve van diagnostiek en/of behandeling van een van de 10 specialismen van PsyQ, waaronder ADHD bij volwassenen. Ook bieden wij de mogelijkheid voor consultatie.

Symposia

Medewerkers van het Kenniscentrum spreken geregeld op (inter)nationale symposia en geven lezingen over ADHD bij volwassenen. Daarnaast organiseert het Kenniscentrum met enige regelmaat zelf een symposium.

Coördinatie van het European Network Adult ADHD

Het Kenniscentrum coördineert het European Network Adult ADHD, voor Europese onderzoekers en behandelaars. Ook werkt het Kenniscentrum samen met patiëntenorganisaties en vele anderen in het veld.