Kenniscentrum ADHD bij volwassenen en ouderen

Over Kenniscentrum ADHD bij volwassenen en ouderen

pdf

PsyQ Kenniscentrum ADHD bij volwassenen en ouderen is opgericht in 2002 en nauw verbonden met de afdeling ADHD bij volwassenen en ouderen van PsyQ in Den Haag, waar de patiëntenzorg plaatsvindt. Deze afdelingen samen hebben sinds 2008 de TOPGGz status, wat staat voor topspecialistische zorg, onderzoek, en innovatie op het gebied van ADHD bij volwassenen

Contact

Inge van Kasteren (secretaresse), Carel Reinierszkade 197, 2593 HR Den Haag, 088-3573900, i.vankasteren@psyq.nl

​​​​​​Er is een aantal vaste onderzoekers en ondersteunende medewerkers verbonden aan het Kenniscentrum. Daarnaast participeren medewerkers van de afdeling ADHD bij volwassenen zoals artsen en psychologen, in het Kenniscentrum bij het geven van cursussen en in onderzoek.

Doelstellingen

  1. kennis te ontwikkelen door wetenschappelijk onderzoek
  2. kennis te verspreiden door voorlichting, publicaties, websites, webinars en podcasts, nascholingscursussen en (inter)nationale symposia
  3. kennis te implementeren door training van professionals in de ggz in binnen- en buitenland

Activiteiten

Wetenschappelijk onderzoek

Het vergroten van de kennis op het gebied van ADHD bij volwassenen is een belangrijk doel van het Kenniscentrum. Zie voor de activiteiten op dit gebied het overzicht van lopend onderzoek en publicaties.

Ontwikkelen van behandelbeleid en diagnostische instrumenten 

Het Kenniscentrum ontwikkelt nieuw behandelbeleid en diagnostische instrumenten, zoals het Diagnostisch Interview voor ADHD bij volwassenen (DIVA-5) o.b.v. de DSM-5 criteria. De DIVA-5 is in meer dan 25 talen online beschikbaar voor een eenmalig bedrag van 10 euro.

Er zijn nieuwe versies voor kinderen en adolescenten (Young DIVA-5), en voor mensen met verstandelijke beperkingen (DIVA-5 ID).

Implementeren resultaten uit wetenschappelijk onderzoek

Het Kenniscentrum implementeert de resultaten uit haar wetenschappelijk onderzoek in nieuwe behandelprotocollen voor de dagelijkse praktijk. Nieuwe kennis wordt jaarlijks overgebracht op de ADHD-dag aan alle medewerkers van PsyQ in Nederland die ADHD bij volwassenen behandelen, en op symposia en cursussen in binnen- en buitenland.

Brochure ADHD bij volwassenen & de huisarts

Doel van dit boekwerkje ADHD bij volwassenen & de huisarts is huisartsen meer praktische handvatten te geven bij het signaleren van ADHD bij volwassenen en bij de onderhoudsbehandeling met stimulantia na ontslag uit de ggz. Deze handreiking is bedoeld om terugval en heraanmelding van de patiënt te voorkomen.

Cursussen

Het Kenniscentrum verzorgt veel verschillende cursussen voor professionals in de ggz en huisartsen over diagnostiek en behandeling van ADHD bij volwassenen. Bekijk hier ons cursusaanbod.

Second Opinions

Behandelaars in de ggz kunnen bij PsyQ een second opinion aanvragen ten behoeve van diagnostiek en/of behandeling van een van de 10 specialismen van PsyQ, waaronder ADHD bij volwassenen. Ook bieden wij de mogelijkheid voor consultatie.

Symposia

Medewerkers van het Kenniscentrum spreken geregeld op (inter)nationale symposia en geven lezingen over ADHD bij volwassenen. Daarnaast organiseert het Kenniscentrum met enige regelmaat zelf een symposium.

Coördinatie van het European Network Adult ADHD

Het Kenniscentrum coördineert het European Network Adult ADHD, voor Europese onderzoekers en behandelaars. Ook werkt het Kenniscentrum samen met patiëntenorganisaties en vele anderen in het veld.