Wetenschappelijk onderzoek

Het Kenniscentrum ADHD bij volwassenen doet onderzoek in nauwe samenwerking met afdeling ADHD bij volwassenen van PsyQ Den Haag waar patiënten worden behandeld. Binnen het Kenniscentrum lopen momenteel meerdere belangrijke onderzoeken naar AD(H)D bij volwassenen.

Meest recent afgeronde onderzoeken

1. Onderzoek naar de bruikbaarheid van de QbTest om medicatie-effecten te evalueren. De QbTest is een computertaak die verschillende maten van volgehouden aandacht, hyperactiviteit en impulsiviteit meet. Uit het onderzoek is gebleken dat de QbTest een geschikte methode is om snel het effect van ADHD-medicatie te evalueren (Bijlenga, Jasperse, Gehlhaar, Kooij. European Psychiatry, 2014).

2. Onderzoek naar de prevalentie van ADHD, en het beloop van ADHD binnen het NESDA-II cohort van patiënten met angst en depressie i.s.m. de Vrije Universiteit Amsterdam. Resultaten tonen aan dat de ADHD prevalentie oploopt naarmate de ernst van de depressie oploopt (Bron, Bijlenga, Verduijn, Penninx, Beekman, Kooij, gesubmit)

3. Onderzoek naar de verlate slaapfase bij ADHD waarbij het verband tussen de verlate slaapfase, melatonine, lichaamstemperatuur, en activiteit overdag en ’s nachts in kaart werden gebracht. Hier hebben 12 patiënten met ADHD en verlate slaapfase en 12 controles zonder ADHD of verlate slaapfase aan meegedaan. (Bijlenga, Van Someren, Gruber, Bron, Kruithof, Spanbroek, Kooij. Journal of Attention Disorders, 2013).

4. Onderzoek naar het effect van langwerkende AD(H)D medicatie op de volgehouden aandacht en inhibitie zoals gemeten met 2 Continuous Performance Tests. Net als kortwerkende medicatie verbetert de langwerkende medicatie ook deze executieve functies bij volwassenen met AD(H)D (Bron, Bijlenga, Boonstra, Breuk, Kooij. European Neuropsychopharmacology, 2014).

Onderzoek i.s.m. andere afdelingen van PsyQ of met andere instellingen:

1. Onderzoek naar seksuele problemen bij volwassenen met ADHD, in samenwerking met afdeling Seksuologie. De resultaten wijzen uit dat seksuele problemen vaker vóórkomen bij ADHD dan in de algemene bevolking, voornamelijk in de vorm van verminderde seksuele tevredenheid, op zoek naar seksuele prikkeling en minder of juist overmatig seksueel verlangen (Stammen, Vroege, Bijlenga, Van der Rhee, Kooij, in voorbereiding).

Onderzoek i.s.m. universiteiten

1. Deelname aan het LASA onderzoek naar ADHD bij ouderen van de Vrije Universiteit Amsterdam (VUMc; Michielsen, Semeijn, Comijs, Beekman, Kooij).

2. Deelname aan onderzoek naar het effect van ADHD-medicatie op het brein (het ePOD onderzoek) van het Academisch Medisch Centrum (AMC) te Amsterdam (Bouziane, Rijsman, Reneman, Kooij).