ADHD bij volwassenen

Lopende onderzoeken

Lopende onderzoeken

Kenniscentrum ADHD voor volwassenen wil zich continu ontwikkelen. Momenteel doet men  onderzoek naar:

Lopende promotie onderzoeken

  1. Dora Wynchank (verwacht in 2018) – “The relationship between adult ADHD, metabolic syndrome and circadian rhythm” . VU University Amsterdam, VUmc Department of Psychiatry/ Kenniscentrum ADHD bij Volwassenen, PsyQ.
  2. Cheima Bouziane – “Neuro-imaging in children and adults with ADHD before and after methylphenidate treatment (the Epod study)”. AMC/Kenniscentrum ADHD bij Volwassenen, PsyQ.
  3. Farangis Dorani – “Looking into the eye of ADHD”. VU University Amsterdam, VUmc Department of Psychiatry/ Kenniscentrum ADHD bij Volwassenen, PsyQ.
  4. Emma van Andel – “Phase-shift in Adult ADHD of Sleep and Apetite (FASE study)”. VU University Amsterdam, VUmc Department of Psychiatry/ Kenniscentrum ADHD bij Volwassenen, PsyQ.

Overige lopende onderzoeken

  • De beste behandeling van het verlate slaapfase syndroom.

Zo’n 80% van de AD(H)D’ers heeft last van een verlate slaapfase, welke wordt gekenmerkt door het veel later in slaap vallen en ’s ochtends langer uitslapen. In dit onderzoek zullen behandeling met melatonine en licht therapie worden vergeleken met een placebo behandeling (Van Andel, Vogel, Bijlenga, Van Someren, Kalsbeek, Gruber, Kooij).

  • In het oog van ADHD

In eerdere onderzoeken is er een verband gevonden tussen bepaalde verslechterde oogfuncties en ADHD symptomen bij kinderen. Het doel van het onderzoek is om na te gaan of volwassenen met ADHD vaker bepaalde afwijkingen in de oogfuncties hebben, en of veelgebruikte ADHD-medicijnen deze oogfuncties kunnen verbeteren. (Dorani, Bijlenga, Van der Meijden, Van Someren, Beekman, Kooij).

  • Hormoon-gerelateerde stemmingsklachten bij vrouwen met ADHD

In de dagelijkse praktijk, en door de relatie tussen oestrogenen en andere neurotransmitters die een rol spelen bij depressie en ADHD, is er een vermoeden dat hormoon-gerelateerde stemmingsklachten meer voorkomen bij vrouwen met ADHD dan gemiddeld. Uit ons verkennend vragenlijst onderzoek onder vrouwen met ADHD is inderdaad gebleken dat tijdens drie belangrijke periodes van hormonale veranderingen, meer stemmingsklachten voorkomen bij vrouwen met ADHD dan bij de algemene bevolking. De drie onderzochte hormoon-gerelateerde aandoeningen zijn:  premenstruele stemmingsklachten, postpartum depressie, en overgangsklachten. In dit onderzoek zal worden nagegaan of deze hormoon-gerelateerde aandoeningen inderdaad vaker voorkomen bij vrouwen met ADHD dan bij vrouwen in de algemene bevolking. De onderzoeksgroep is een goed gedocumenteerd cohort uit de klinische praktijk. Een tweede doel is het bekijken of er samenhang is tussen deze hormoon-gerelateerde klachten, bijkomende depressie of angststoornissen, en het slaap/waak ritme.

  • EMDR bij negatief zelfbeeld bij volwassenen met ADHD

De klinische praktijk leert dat een negatief zelfbeeld vaak voorkomt bij volwassenen met ADHD. Het negatieve zelfbeeld ontstaat veelal door faalervaringen in het verleden (Safren, 2006), en is in het algemeen een hardnekkig en moeilijk te behandelen aspect van de persoonlijkheid. Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een behandeling die oorspronkelijk werd ontwikkeld om een post-traumatisch stress stoornis (PTSS) te behandelen, en is een goed onderzochte en bewezen effectieve behandeling hiervoor. Het doel van het huidige onderzoek is om te onderzoeken of EMDR ook gebruikt kan worden om een negatief zelfbeeld te behandelen. We zullen hiervoor een behandeling met EMDR vergelijken met de reguliere behandeling voor de verbetering van het zelfbeeld bij volwassenen met ADHD (met cognitieve therapie).

  • Validering van de QbTest bij ouderen met ADHD vanaf 55 jaar

Recent is uit onderzoek gebleken dat ADHD nog voorkomt bij 2,8% van de volwassenen boven de 60 jaar (Michielsen et al., 2012). Voor deze leeftijdsgroep staat diagnostiek en behandeling van ADHD echter nog in de kinderschoenen. Het huidige onderzoek richt zich op de validatie van de QbTest voor oudere volwassenen met ADHD en wordt uitgevoerd in samenwerking met centra in Duitsland en Zweden. De QbTest is een 20-minuten durende computertaak die de kernsymptomen van ADHD kan meten: impulsiviteit, afleidbaarheid, onopletbaarheid, en hyperactiviteit (met een infrarood camera die beweging registreert). De test wordt in de klinische praktijk gebruikt in het kader van een extra assessment voor de diagnostiek; bij herhaalde afname van de QbTest vóór en na medicatie kan deze gebruikt worden om te bepalen of er een medicatie-effect is op de kernsymptomen. De QbTest is reeds gevalideerd voor kinderen en voor volwassenen tot 60 jaar. In dit onderzoek zullen we een normgroep samenstellen van gezonde volwassenen boven de 55 jaar, en een klinische groep van volwassenen met ADHD van 55 jaar en ouder. Op deze manier kan de QbTest worden gevalideerd voor deze leeftijdsgroep, waarbij we rekening kunnen houden met de natuurlijke afname in de cognitieve prestatie op oudere leeftijd.