Artikel

PsyQ Keurmerken

pdf

Alle PsyQ vestigingen zijn in het bezit van een kwaliteitskeurmerk zoals HKZ of NIAZ. Daarnaast heeft een aantal afdelingen het TOPGGz-keurmerk.

Wat is HKZ?

Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) richt zich op duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn. De stichting stimuleert werken aan kwaliteit vanuit het perspectief van de consument. Centraal daarin staat het HKZ Keurmerk. Het HKZ Keurmerk bewijst en waarborgt de kwaliteit van de geleverde zorg. Een organisatie met een HKZ Keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant principieel centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening. Kijk voor meer informatie op www.hkz.nl

Wat is NIAZ?

Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) levert een bijdrage aan de borging en verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg. Dat doet het door het ontwikkelen van kwaliteitsnormen en het toepassen daarvan in de toetsing van zorginstellingen en zorgprocessen. Dit resulteert in een oordeel waaraan derden – zorgconsumenten, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners, overheden en samenleving – het vertrouwen kunnen ontlenen dat de zorg reproduceerbaar op een adequate en veilige manier wordt voortgebracht. Kijk voor meer informatie op www.niaz.nl

Wat is TOPGGz?

TOPGGz is zeer gespecialiseerde patiëntenzorg (topklinisch en topreferent) in combinatie met wetenschappelijk onderzoek, innovatieve behandelingen en kennisverspreiding. Deze is bestemd voor patiënten die vanwege ernstige, complexe en/ of zeldzame aandoeningen onvoldoende resultaat hebben van een behandeling in de 2e lijns geestelijke gezondheidszorg. Bij PsyQ hebben de volgende afdelingen het keurmerk TOPGGz:

De afdeling Bipolaire stoornissen heeft in december een visitatie van TOPGGz. Als ook deze afdeling voldoet aan de strenge criteria krijgt ze ook dit Keurmerk.

Kijk voor meer informatie op TOPGGz.