Zoek medewerkers

200x200px-Bas-de-Weerd.png
Functie Klinisch psycholoog, psychotherapeut

Bas is geregistreerd als klinisch psycholoog / psychotherapeut, supervisor VGCT en EMDR Europe Practitioner. Daarnaast is hij als hoofddocent verbonden aan het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen.

Bas heeft veel ervaring met het behandelen van ernstige angststoornissen, en post traumatische stressstoornis. Naast cognitieve gedragstherapie werkt hij met schemagerichte therapie.