Zoek medewerkers

Saskia van Es

200x200SaskiavanEs_2.jpg
Saskia van Es behandelt mensen met diverse soorten lichamelijke klachten, met extreem overgewicht, en mensen met stemmingsstoornissen. Bij de lichamelijke klachten gaat het vooral om lichamelijk onvoldoende verklaarde klachten en lichamelijke klachten, waarbij psychologische aspecten als denken, gevoel en gedrag een grote rol spelen. Bij PsyQ vallen deze klachten onder Somatiek & Psyche. 

Te denken valt aan langdurige vermoeidheid, pijnklachten en moeite met het omgaan met chronische lichamelijke aandoening, zoals bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson. Speciale focus van het team is gericht op de behandeling van mensen met het chronische vermoeidheidssyndroom (CVS) en chronische pijn. Deze behandeling wordt sinds 2015 ook online aangeboden.

Een ander interessegebied van Saskia van Es is Body Dysmorphic Disorder (BDD) of stoornis in de lichaamsbeleving. Bij CVS en chronische pijn doet PsyQ in Amsterdam mee aan het project Grip op Klachten en bij BDD aan een studie die onderzoekt hoe effectief een specifieke cognitief-gedragsmatige aanpak (protocol van Bouman) is bij deze klachten.

Saskia van Es is specialismeleider Somatiek & Psyche bij Parnassia Groep. Zij is lid van het College van Beroep van het NIP en supervisor VGCt.