Missie, Visie, Strategie

PsyQ wil een positieve bijdrage leveren aan de levenskwaliteit van haar patiënten. Dit doen wij door effectieve en betaalbare zorg te leveren. Het herstel van het functioneren van de patiënt is daarbij ons belangrijkste uitgangspunt!

We doen dat in samenwerking met de patiënt en u. Wij bieden specialistische zorg waarin toegankelijkheid en optimisme ten aanzien van het resultaat van de behandelingen centraal staan. Onze specialisten zijn gedreven en deskundig, samen met de patiënt streven zij naar het beste behandelresultaat.

Visie

PsyQ wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg en daarmee aan de gezondheid van mensen. Wij willen een innovatieve kwaliteitsorganisatie zijn met een goede reputatie. Onze behandelingen zijn gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten en richtlijnen. Wij kijken continu hoe we met onze kennis op de beste wijze elke individuele patiënt kunnen behandelen. Uitgangspunt van de behandeling is de patiënt zo min mogelijk te belasten en een zo groot mogelijk effect te bereiken. De behandeling komt tot stand in overleg met de patiënt en op basis van zijn / haar wensen.

Beweging

De ggz is volop in beweging en daarmee verandert ook de context voor PsyQ voortdurend. Wij zijn daarom alert en passen onze visie en strategie aan als dat nodig is. We signaleren in onze omgeving de volgende ontwikkelingen die hierop van invloed zijn:

  • het is onzeker hoe het zorgstelsel zich verder ontwikkelt en er blijft sprake van een forse mate van onvoorspelbaarheid
  • de omvang van de vraag naar ggz is groot en groeiend wellicht groter dan de maatschappij wil financieren
  • e -health wordt steeds belangrijker in de gezondheidszorg
  • doelmatigheid van behandelingen wordt door patiënten en verzekeraars steeds meer gevraagd
  • goede medewerkers krijgen en behouden is cruciaal

Strategie

PsyQ wil marktleider zijn in Nederland, met een landelijke dekking. Om dit te kunnen realiseren is er een samenwerking tussen vier ggz-instellingen: Lentis, MET ggz, Mondriaan en Parnassia Groep.

Hierdoor is het mogelijk om alle behandelingen met uniforme behandelprotocollen onder één merknaam aan te bieden, en regionale en landelijk opererende zorgverzekeraars op eenduidige wijze te bedienen.