Behandelresultaten / ROM

Meten op 4 aspecten

We meten 4 aspecten:

 • Klachten
 • Kwaliteit van leven
 • Klanttevredenheid
 • Kosteneffectiviteit

Hieronder vind je een korte uitleg over deze vier aspecten.

Klachten

Dit meten wij via de Korte Klachten Lijst (KKL). Deze lijst vraagt op een vijfpuntsschaal, lopend van 0 (‘geen’) tot 4 (‘heel erg’), naar de mate waarin een patiënt last heeft van dertien symptomen die in de ggz veel voorkomen:

 • angsten
 • concentratieproblemen
 • geheugenproblemen
 • depressiviteit
 • lichamelijke klachten
 • prikkelbaarheid
 • relatieproblemen
 • zelfmoordgedachten en/of –pogingen
 • eetstoornissen
 • automutilatie
 • seksuele problemen
 • slaapproblemen
 • verslavingen.

Daarnaast is er een open vraag waar zij zelf een klacht in kunnen vullen.

Kwaliteit van leven

Dit onderdeel bestaat uit vier vragen. De antwoorden op deze vragen geven ons informatie over de invloed van de klachten op:

 • werk en andere dagactiviteiten
 • sociaal functioneren
 • relatie en gezin

Hoe hoger de totaalscore, hoe beter iemand de kwaliteit van leven waardeert. Met een tien als hoogste score.

Klanttevredenheid

Hierbij gaat het over hoe de patiënt vindt dat PsyQ omgaat met hem/haar en met zijn/haar klachten.

Kosten

Een van de vragen gaat over het aantal dagen dat iemand vanwege de klachten de afgelopen maand niet kon werken.