Centraal verwijzerspunt

Omdat PsyQ een samenwerkingsverband is van vier ggz instellingen, hebben we verschillende ingangen voor verwijzers. Een daarvan is het centraal verwijzerspunt. De adressen en telefoonnummers vindt u hier.

Uiteraard kunt u uw patiënt ook aanmelden via de voor u bekende routes binnen onze organisaties.