Over PsyQ

Directieraad

De directieraad PsyQ Nederland bestaat uit drie vertegenwoordigers vanuit de vier werkorganisaties: één vertegenwoordiger vanuit Lentis, één vertegenwoordiger vanuit Mondriaan en MET ggz, en één vertegenwoordiger, tevens voorzitter van de directieraad, vanuit de Parnassia Groep.

De leden van de directieraad bekleden binnen hun eigen organisaties de functie van manager, bestuurder of directeur.

Vertegenwoordigers

  • Annet Spijker: directeur zorg van PsyQ/Parnassia Groep en voorzitter van de directieraad PsyQ Nederland
  • Robin Kist: manager algemene zaken PsyQ/Lentis         
  • Betty Butz: klinisch psycholoog, supervisor, leertherapeut en opleider cognitieve gedragstherapie en schematherapie bij PsyQ/METggz. Betty vertegenwoordigt binnen de directieraad tevens Mondriaan.

Taken

De directieraad vormt een verbindend en samenwerkend platform tussen en over de vier werkorganisaties en is verantwoordelijk voor de borging van kwaliteit van PsyQ en het naleven van de richtlijnen en geeft  uitvoering aan het jaarplan PsyQ NL.

 

Componence Asset List

Directieraad
Directieraad
Directieraad