Specialismeleiders

pdf

Ieder specialisme kent een of meerdere specialismeleiders. Hij/zij is een (inter)nationaal toonaangevende deskundige op zijn/haar vakgebied en boegbeeld binnen onze organisatie. De specialismeleiders hebben een motiverende en stimulerende rol op het gebied van kennisuitwisseling, kennisverbreding, inhoudelijke ontwikkeling en kwaliteit van zorg.

Onze specialismeleiders

ADHD

Angst en Dwang

Eetstoornissen

Persoonlijkheidsstoornissen 

Psychodiagnostiek

Psychotrauma

Seksuologie

Somatiek & Psyche

Stemmingsstoornissen/Depressie (incl. bipolaire stoornis)

PsyQ Online