Formulier

Landelijk congres Diagnostiek

Er zijn in totaal 8 workshops en twee workshops rondes. Deelnemers kiezen 4 workshops.


1. Kritische reflectie op de contextuele psychodiagnostiek van autismespectrumstoornis bij volwassenen - Drs. Richard Vuijk
2. Thematische Apperceptie Test (TAT)/SCORS-G - Ir. Drs. Eric Versteeg
3. The Neurosequential Model of Therapeutics (NMT) - Drs. Tony Bloemendaal
4. Ontwikkelingen in cultuursensitieve diagnostiek - Dr. Victor Kouratovsky
5. Scherpere diagnostiek met de Advanced Neuropsychological Diagnostics Infrastructure (ANDI) - Prof. Dr. Ben Schmand / Drs. Nathalie de Vent
6. Besliskunde n.a.v. psychologisch onderzoek - Dr. Paul van der Heijden / Dr. Marc Hendriks
7. Adaptieve vaardigheden en licht verstandelijke beperking - Drs. Femke Jonker
8. De STiP 5.1 en het Alternatief DSM-5 model voor Persoonlijkheidsstoornissen - Dr. Han Berghuis