Verwijzen

Basis of specialistische GGZ

Wanneer verwijst u uw patiënt door naar de Generalistische Basis GGZ of Specialistische GGZ? Dit schema helpt u een keuze te maken voor de juiste zorg.

Verwijsbrief

De eisen aan een geldige verwijsbrief zijn sinds 1 januari 2014 gewijzigd, verplicht zijn o.a. Vermelding van uw AGB-code. Keuze voor Generalistische Basis GGZ of Specialistische GGZ Uw handtekening + stempel met NAW gegevens.

Om het aanmelden eenvoudiger te maken ontwikkelden we een format voor de verwijsbrief. De verwijsbrief kunt u gebruiken bij de digitale aanmelding.

Centraal verwijzerspunt

Het centrale verwijzerspunt is er voor: patiënt- en niet patiëntgebonden vragen aanmelden van uw patiënt consultatie of collegiaal overleg overige vragen.

Het verwijzerspunt brengt u in contact met de juiste persoon of afdeling. Wij streven ernaar u direct antwoord te geven of in ieder geval dezelfde dag. Uiteraard kunt u uw patiënt ook blijven aanmelden via de voor u bekende routes binnen onze organisatie.Daarnaast blijven uw bestaande contacten met onze behandelaren of afdelingen/vestigingen bestaan.

TOPGGz keurmerk

PsyQ heeft 3 TOPGGz afdelingen.

Bij zo’n TOPGGz afdeling krijgt de patiënt hoog gespecialiseerde zorg (topklinische zorg) die gebaseerd is op de laatste wetenschappelijke inzichten.

Vanaf 1 januari zijn Palier (voorheen onderdeel van Parnassia Groep), Aventurijn (voorheen onderdeel van Altrecht GGZ), en forensisch psychiatrisch centrum FPC de Kijvelanden gefuseerd tot één organisatie: Fivoor. Onderdeel van Fivoor is Centrum Dubbele Problematiek. Ook deze afdeling is in het bezit van een TOPGGz keurmerk. Lees meer over dit keurmerk.