Verwijzen

Basis of specialistische GGZ

Wanneer verwijs je de patiënt door naar de Generalistische Basis GGZ of Specialistische GGZ? Dit schema helpt je een keuze te maken voor de juiste zorg.

Verwijsbrief

Op een geldige verwijsbrief staat verplicht o.a.: vermelding van je AGB-code, keuze voor Generalistische Basis GGZ of Specialistische GGZ en tenslotte je handtekening + stempel met NAW gegevens.

Om het aanmelden eenvoudiger te maken ontwikkelden we een format voor de verwijsbrief. De verwijsbrief kun je gebruiken bij de digitale aanmelding.

Centraal verwijzerspunt

Het centrale verwijzerspunt is er voor: patiënt- en niet patiëntgebonden vragen, aanmelden van de patiënt, consultatie of collegiaal overleg en overige vragen.

Het verwijzerspunt brengt je in contact met de juiste persoon of afdeling. Wij streven ernaar je direct antwoord te geven of in ieder geval dezelfde dag. Uiteraard kun je je patiënt ook blijven aanmelden via de voor jou bekende routes binnen onze organisatie. Daarnaast blijven je bestaande contacten met onze behandelaren of afdelingen en vestigingen bestaan.

Contactgegevens centraal verwijzerspunt

TOPGGz keurmerk

PsyQ heeft 3 TOPGGz afdelingen.

Bij zo’n TOPGGz afdeling krijgt de patiënt hoog gespecialiseerde zorg (topklinische zorg) die gebaseerd is op de laatste wetenschappelijke inzichten.

Vanaf 1 januari zijn Palier (voorheen onderdeel van Parnassia Groep), Aventurijn (voorheen onderdeel van Altrecht GGZ), en forensisch psychiatrisch centrum FPC de Kijvelanden gefuseerd tot één organisatie: Fivoor. Onderdeel van Fivoor is Centrum Dubbele Problematiek. Ook deze organisatie is in het bezit van een TOPGGz keurmerk. Lees meer over dit keurmerk.