Vragen

Vragen

De leveringsvoorwaarden GGZ die PsyQ hanteert zijn opgesteld door het Landelijk Platform GGz (LPGGz), de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), de Consumentenbond en GGZ Nederland
.