Vragen

Vragen

PsyQ behandelt volwassenen met ADHD en ADD. Na een zorgvuldige screening wordt duidelijk van welk subtype van ADHD sprake is. Ook bekijken wij of er mogelijk sprake is van bijkomende en/of onderliggende psychische problematiek zoals een angststoornis of depressie. Dit komt namelijk regelmatig voor bij mensen met de diagnose ADHD. De behandeling wordt vervolgens afgestemd op de specifieke situatie van de patiënt.