Vragen

Vragen

Er bestaat verwarring over de vergoeding van de behandeling van sommige psychische problemen zoals:

De behandeling van deze problemen wordt niet als op zichzelf staande Diagnose Behandelcombinatie door de verzekering vergoed. Deze problemen hangen echter vaak samen met andere psychische aandoeningen, al zijn deze vaak nog niet onderkend, zoals een depressie of een persoonlijkheidsstoornis. De genoemde problemen staan dan de behandeling/ het herstel van de onderliggende/bijkomende aandoening in de weg. Dan is uiteraard de behandeling van die problemen een essentieel bestanddeel van de totale behandeling.

U kunt verwijzen om te laten onderzoeken of er sprake is van co-morbide stoornissen. Vervolgens kan dan eventueel behandeling bij PsyQ volgen of terug worden verwezen bij afwezigheid van pathologie.