Vragen

Vragen

Over het algemeen bieden wij intakes en behandelingen aan in de Nederlandse taal. Mocht er behoefte zijn aan een intake of behandeling in een andere taal, dan zal dit veelal via een tolk plaatsvinden. Mocht dit niet wenselijk zijn of laat de benodigde interventie dit niet toe, dan kan dit in overleg met de behandelaar besproken worden en wordt er gekeken naar een passende oplossing. Indien er geen passende oplossing geboden kan worden door behandelaars van PsyQ zullen wij iemand (terug)verwijzen naar de huisarts dan wel elders.