Vragen

Vragen

Een diepgaand patroon van buitensporige emotionaliteit en aandacht vragen, beginnend in vroege volwassenheid en tot uiting komend in diverse situaties zoals blijkt uit vier (of meer) van de volgende:

  1. voelt zich niet op zijn of haar gemak in situaties waarin hij of zij niet in het centrum van de belangstelling staat
  2. de interactie met anderen wordt vaak gekenmerkt door onaangepast seksueel verleidelijk of uitdagend gedrag
  3. toont snel wisselende en oppervlakkige emotionele uitingen
  4. maakt voortdurend gebruik van het eigen uiterlijk om de aandacht op zichzelf te vestigen
  5. heeft een manier van spreken die uitermate impressionistisch is en waarbij details ontbreken
  6. toont zelfdramatiserende, theatrale en overdreven uitingen van emoties
  7. is suggestibel; dat wil zeggen, gemakkelijk beïnvloedbaar door anderen of de omstandigheden
  8. beschouwt relaties als meer intiem dan deze verhoudingen werkelijkheid zijn