Componence Asset List

Bieden jullie psychische hulp, gecombineerd met lichamelijke begeleiding? PsyQ heeft ook altijd aandacht voor de somatische conditie. Indien geïndiceerd wordt er hiervoor samenwerking gezocht met de begeleidend arts van... Lees verder
Komen alle diagnoses in aanmerking voor een behandeling in de Basis of Specialistische GGZ? Er bestaat verwarring over de vergoeding van de behandeling van sommige psychische problemen zoals: relatieproblemen, huiselijk geweld, problemen... Lees verder
PsyQ helpt bij seksuele problematiek en bij genderdysforie Een positieve beleving van intimiteit en seksualiteit is een belangrijke pijler van ons welbevinden. Problemen op het gebied van seksualiteit en... Lees verder
Kliniek voor eetstoornissen Wanneer een reguliere behandeling niet voldoende is, omdat de problemen te complex zijn, kunnen patiënten in het expertisecentrum voor... Lees verder
DIVA-5 Training De doelgroep van de training bestaat uit psychiaters (i.o.), psychologen (i.o.), psychotherapeuten (i.o.), (huis- en basis)artsen (POH’ers) en... Lees verder
Kennis delen (trainingen) PsyQ heeft veel professionals in dienst die over een grote en gevarieerde kennis beschikken. Daarnaast ontwikkelen we nieuwe vormen van behandeling... Lees verder
Psychodiagnostiek In de meeste gevallen bestaat een onderzoek uit een gesprek, het afnemen van vragenlijsten, het uitvoeren van praktische testen, schrijf- of... Lees verder
Landelijk congres Diagnostiek Diagnostiek in ontwikkeling en ontwikkeling in diagnostiek Lees verder
ADHD bij volwassenen Het Kenniscentrum is opgericht in 2002 en nauw verbonden met de afdeling ADHD bij volwassenen van PsyQ in Den Haag, waar de patiëntenzorg plaatsvindt. Lees verder
illustraties te gebuiken bij zakelijk nieuws verwijzers Driejarig contract depressiezorg met Zilveren Kruis Twee moedermaatschappijen van PsyQ, namelijk Lentis en Parnassia Groep, hebben met Zilveren Kruis een driejarig voorkeurscontract afgesloten voor... Lees verder
Diagnostiek & protocollen De diagnose ADHD bij volwassenen wordt gesteld op basis van diverse criteria. aanvang van de symptomen in de kindertijd (voor het 12e jaar... Lees verder