Componence Asset List

PsyQ helpt bij seksuele problematiek en bij genderdysforie Een positieve beleving van intimiteit en seksualiteit is een belangrijke pijler van ons welbevinden. Problemen op het gebied van seksualiteit en... Lees verder
Bieden jullie psychische hulp, gecombineerd met lichamelijke begeleiding? PsyQ heeft ook altijd aandacht voor de somatische conditie. Indien geïndiceerd wordt er hiervoor samenwerking gezocht met de begeleidend arts van... Lees verder
Cursussen ADHD 2017 Het Kenniscentrum ADHD bij volwassenen geeft cursussen over de diagnostiek en behandeling van volwassenen met ADHD voor professionals in de ggz.... Lees verder
Psychodiagnostiek In de meeste gevallen bestaat een onderzoek uit een gesprek, het afnemen van vragenlijsten, het uitvoeren van praktische testen, schrijf- of... Lees verder
Kennis delen (trainingen) PsyQ heeft veel professionals in dienst die over een grote en gevarieerde kennis beschikken. Daarnaast ontwikkelen we nieuwe vormen van behandeling... Lees verder
ADHD en slaapproblemen De doelgroep van de cursus bestaat uit: psychiaters, (huis- en basis)artsen, POH’ers, psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundig specialisten,... Lees verder
Bieden jullie ook groepstherapie aan? PsyQ biedt voor de meeste psychische aandoeningen ook groepstherapie aan. De keuze voor een individuele- en/of groepsbehandeling hangt van... Lees verder
ADHD bij volwassenen Het Kenniscentrum is opgericht in 2002 en nauw verbonden met de afdeling ADHD bij volwassenen van PsyQ in Den Haag, waar de patiëntenzorg plaatsvindt. Lees verder
Landelijk congres Diagnostiek Diagnostiek in ontwikkeling en ontwikkeling in diagnostiek Lees verder
Diagnostiek & protocollen De diagnose ADHD bij volwassenen wordt gesteld op basis van diverse criteria. aanvang van de symptomen in de kindertijd (voor het 12e jaar... Lees verder
Wetenschappelijk onderzoek Het Kenniscentrum ADHD bij volwassenen doet onderzoek in nauwe samenwerking met afdeling ADHD bij volwassenen van PsyQ Den Haag waar patiënten... Lees verder