Componence Asset List

Centraal verwijzerspunt Het centrale verwijzerspunt is er voor: patiënt- en niet patiëntgebonden vragen, aanmelden van de patiënt, consultatie of collegiaal overleg en... Lees verder
ADHD en slaapproblemen De doelgroep van de cursus bestaat uit: psychiaters, (huis- en basis)artsen, POH’ers, psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundig specialisten,... Lees verder
Verwijzen Wanneer verwijs je de patiënt door naar de Generalistische Basis GGZ of Specialistische GGZ? Dit schema helpt je een keuze te maken voor de juiste... Lees verder
Wetenschappelijk onderzoek Het Kenniscentrum ADHD bij volwassenen doet onderzoek in nauwe samenwerking met afdeling ADHD bij volwassenen van PsyQ Den Haag waar patiënten... Lees verder
Bieden jullie ook groepstherapie aan? PsyQ biedt voor de meeste psychische aandoeningen ook groepstherapie aan. De keuze voor een individuele- en/of groepsbehandeling hangt van... Lees verder
Locaties psychodiagnostiek De volgende locaties bieden psychodiagnostiek. Lees verder
Lopende onderzoeken Kenniscentrum ADHD is continu in ontwikkeling. Momenteel doet men onderzoek naar de volgende onderwerpen. Lees verder
Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen De doelgroep van de cursus bestaat uit: psychiaters (i.o.), (huis- en basis)artsen (POH’ers), psychologen (i.o.), psychotherapeuten (i.o.) (en... Lees verder
Directieraad De directieraad PsyQ Nederland bestaat uit drie vertegenwoordigers vanuit de vier werkorganisaties: één vertegenwoordiger vanuit Lentis, één... Lees verder
Onze merkwaarden Een kwart van de Nederlanders kampt met een psychische stoornis. Door samen met de patiënt de behandeling vorm te geven kunnen zij weer sneller... Lees verder
PsyQ Keurmerken Alle PsyQ vestigingen zijn in het bezit van een kwaliteitskeurmerk zoals HKZ of NIAZ. Daarnaast heeft een aantal afdelingen het TOPGGz-keurmerk. Lees verder